Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Instytut Muzyki i Tańca poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. promocji i PR

Instytut Muzyki i Tańca ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. promocji i PR


Do zadań przyjętej  do pracy osoby będzie należeć:


• Kreowanie koncepcji promocyjnych i PR, w tym opracowywanie strategii komunikacji i promocji Instytutu;
• Tworzenie i nadzór nad realizacją strategii wizerunkowej Instytutu;
• Budowanie i utrzymywanie współpracy z mediami, promocja medialna i wizualna Instytutu;
• Tworzenie materiałów PR oraz skutecznych i angażujących treści marketingowych;
• Prowadzenie kampanii promocyjnych i kompleksowej komunikacji w mediach społecznościowych;
• Przygotowywanie i redagowanie tekstów i artykułów promocyjnych, edukacyjnych, okolicznościowych, informacyjnych, informacji i komunikatów prasowych w języku polskim i angielskim, publikacji trwałych;
• Przygotowywanie spotów radiowych i telewizyjnych;
• Bieżące administrowanie strony internetowej;


Wymagania wobec kandydatów:


Wykształcenie: studia wyższe, udokumentowane posiadaniem dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, nauki społeczne, dziennikarstwo, kierunki artystyczne i humanistyczne.
Wiedza: merytoryczna z zakresu promocji i PR.
Preferowane zainteresowania : znajomość problematyki związanej z kulturą ( szczególnie w dziedzinie tańca i muzyki), znajomość polskiego środowiska muzycznego i tanecznego.
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2-letni staż pracy na pokrewnym stanowisku, w tym:
• doświadczenie w zakresie kreowania wizerunku instytucji i budowania relacji z mediami, społecznościami, instytucjami, organizacjami,
• doświadczenie w promocji i organizowaniu wydarzeń kulturalnych i eventów,
• znajomość realiów branży reklamowej (reklama prasowa, outdoorowa, radiowa, telewizyjna),
• doświadczenie w administrowaniu stronami internetowymi.

Znajomość języków obcych: bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Umiejętności zawodowe: bardzo dobra znajomość polszczyzny oraz zasad korekty, składu i edycji tekstów promocyjnych i artykułów, umiejętność obsługi komputera, znajomość oprogramowania biurowego i graficznego. Umiejętność opracowywania i zarządzania stronami internetowymi. Znajomość obsługi i zasad działania mediów społecznościowych;

Predyspozycje: kreatywność, komunikatywność, elokwencja, odpowiedzialność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i relacji interpersonalnych i instytucjonalnych, zaradność w realizowaniu projektów, wysoka kultura osobista, samodzielność, dokładność, terminowość, doskonała organizacja pracy, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie, umowa z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą.

Warunki aplikowania

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres imit@imit.org.pl z tytułem "Specjalista ds. promocji i PR" do 26 maja 2019 roku.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Muzyki i Tańca siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.