Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji

Konkurs na ofertę kuratorską - Scena Tańca Studio

uruchomiony

Instytut Muzyki i Tańca oraz STUDIO teatrgaleria ogłaszają otwarty konkurs na ofertę kuratorską w ramach projektu Scena Tańca Studio odbywającego się w Warszawie, w okresie od września do października 2019 roku w STUDIO teatrgaleria.

Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 23:59. KARTĘ ZGŁOSZENIA podpisaną przez WNIOSKODAWCĘ wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w par. IV pkt. 3 REGULAMINU KONKURSU należy przesyłać (łącznie):

(a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa

z dopiskiem STS 2019 (decyduje data stempla pocztowego) oraz

(b) pocztą elektroniczną na adres imit@imit.org.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE STS 2019).

Niedopełnienie powyższych warunków zgłoszenia będzie podstawą do niedopuszczenia OFERTY do oceny przez KOMISJĘ.

Termin rozstrzygnięcia KONKURSU upływa w dniu 14 czerwca 2019 roku. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronach internetowych www.imit.org.pl oraz www.teatrstudio.pl do 18 czerwca 2019 roku.

REGULAMIN KONKURSU wraz z załącznikami dostępny jest poniżej.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Aleksandra Dziurosz – Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca

Tomasz Plata – Zastępca Dyrektora STUDIO teatrgaleria

Przemysław Szulczewski – producent projektu Scena Tańca Studio

Aleksandra Kleinrok – koordynatorka projektu Scena Tańca Studio w Instytucie Muzyki i Tańca

Adres mailowy organizatorów konkursu do korespondencji to: aleksandra.kleinrok@imit.org.pl


Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

Załączniki do REGULAMINU KONKURSU:

1. Załącznik nr 1 REGULAMINU KONKURSU – KARTA ZGŁOSZENIOWA

2. Załącznik nr 2 REGULAMINU KONKURSU – SPIS SPEKTAKLI

3. Załącznik nr 3 REGULAMINU KONKURSU – RIDERY SCEN TEATRU 

A. RIDER DUŻEJ SCENY

B. RIDER SCENY MALARNIA

C. RIDER SCENY MODELATORNIA

4. Załącznik nr 4 REGULAMINU KONKURSU – PLANY SCEN TEATRU

A. PLAN DUŻEJ SCENY

B. PLAN SCENY MALARNIA

C. PLAN SCENY MODELATORNIA

D. PLAN FOYER

5. Załącznik nr 5 REGULAMINU KONKURSU – WZORY UMÓW

A. WZÓR UMOWY CYWILNOPRAWNEJ Z ARTYSTĄ

B. WZÓR UMOWY Z FUNDACJĄ/INSTYTUCJĄ/STOWARZYSZENIEM

6. Załącznik nr 6 REGULAMINU KONKURSU – DOKUMENTY DOSTARCZANE DO REALIZACJI ODSŁONY

A. FORMULARZ PROMOCYJNY

B. TABELA ZAiKS

C. TABELA ORGANIZACYJNA